Wednesday, September 23, 2009

ส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำพูน ประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้สอบได้เทศบาลลำพูน


ประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานเทศบาลจังหวัดลำพูน

No comments: